Our English language blog can be found here http://mkie-foreign.blogspot.gr/

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΚΙΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ελληνικό 10 /01/2013

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΚΙΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Ιδιαίτερα  καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού στην απαρχή δημιουργίας  ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου, το οποίο  με συντονισμένες δράσεις στοχεύει να συμβάλλει στην  εξασφάλιση του αναφαίρετου ανθρώπινου δικαιώματος στην  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  πρόσβαση  στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην προστασία  κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών.
      
Μετά από συνεχείς επαφές μας με ιατρικούς φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού, με αλλεπάλληλες επισκέψεις στο χώρο του κοινωνικού ιατρείου από δημοσιογράφους ξένων δικτύων, κοινωνικών ερευνητών ξένων Πανεπιστημίων, ιατρών και απλών πολιτών καταφέραμε:
Μετά το πρώτο ψήφισμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης των Γάλλων ιατρών του Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας ΕPS de Ville Evrard, στις 20 Νοέμβρη 2012, να ακολουθήσει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ένα πολύ σημαντικό κάλεσμα για την συγκρότηση δικτύου από πολλές συλλογικότητες και οργανώσεις στην Ευρώπη, που έμπρακτα πλέον προτίθενται να στηρίξουν τις προσπάθειες όλων των Κοινωνικών Ιατρείων στην Ελλάδα στον καθημερινό τους αγώνα.

Όλη αυτή η προσπάθεια του ΜΚΙΕ, είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο ένα ακόμη ψήφισμα συμπαράστασης, αλλά ένα καταρράκτη δράσεων ενός διεθνούς δικτύου προσηλωμένου σε ένα κοινό σκοπό: “της ελεύθερης πρόσβασης στην περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα κάθε πολίτη- ασφαλισμένου ή ανασφάλιστου, εύπορου ή άπορου”.

Ακολουθεί το ψήφισμα. 

+++
Κάλεσμα σε έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης στην Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματικοποίηση των συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής προστασίας

Σήμερα, στην Ελλάδα, ένας από τους τομείς όπου οι πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού πληρώνουν ακριβά και τοις μετρητοίς τις συνέπειες των πολιτικών λιτότητας είναι αυτός της Yγείας.
- Κατά τα δυο τελευταία χρόνια, το 1/3 των δημόσιων νοσοκομειάκων υπηρεσιών είτε έχει ήδη διαλυθεί είτε τελεί υπό διάλυση. Για παράδειγμα, σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων όπως η Θεσσαλονίκη, καταργούνται περί τις 1 000 νοσοκομειακές κλίνες, σε σύνολο 8 000 που καταργούνται στο σύνολο της χώρας.
- Το 1/3 του πληθυσμού δεν διαθέτει πια ασφαλιστική κάλυψη. Γι αυτούς, όπως και για πολλούς ακόμα, η πρόσβαση στην Υγεία έχει καταστεί αδύνατη.
- Την ίδια στιγμή, υποβαθμίζονται τόσο οι συνθήκες εργασίας όσο και οι μισθοί : μείωση κατά 1/4 των θέσεων εργασίας και μέχρι και 50% των μισθών του προσωπικού υγείας.
Επιδεικνύοντας μια εγκληματική τύφλωση, οι διεθνείς αρχές (ΔΝΤ, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) εξακολουθούν να απαιτούν περισσότερα και το συντομότερο δυνατό.
Αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση, οι πολίτες οργανώνονται μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης που λειτουργούν χάρη στον εθελοντισμό και τη μαχητικότητα αγωνιζόμενων ανθρώπων.
Οι αυτοδιαχειριζόμενες αυτές δομές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια μαζική προσέλευση ατόμων αποκλεισμένων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και μια σημαντική έλλειψη πόρων προκειμένου να αντιπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματικοποίηση της Υγείας και της κοινωνικής προστασίας εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στον ελληνικό λαό, πρώτο θύμα των πολιτικών λιτότητας,
- αφενός μέσα από μια κοινή ευρωπαϊκή δράση ενάντια στις πολιτικές που εφαρμόζονται στο σύνολο της Ευρώπης. Μια δράση που θα διεξαχθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αφορμή τη Σύνοδο των αρχηγών κρατών στις 13 και 14 Μαρτίου 2013, και θα εγκαλεί τόσο τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και τις ευρωπαϊκές αρχές για τις δραματικές συνέπειες των ασκούμενων πολιτικών λιτότητας στο χώρο της Υγείας,
- αφετέρου, προάγοντας και οργανώνοντας δράσεις έμπρακτης αλληλεγγύης με αποδέκτη τα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης.
Το Δίκτυο καλεί επίσης τα μέλη του καθώς και όλες τις συλλογικότητες, τις συνδικαλιστικές και πολιτικές οργανώσεις που αγωνίζονται για την υπεράσπιση του δικαιώματος για δωρεάν και καθολική πρόσβαση στην Υγεία, να εκφράσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους.

+++


Communiqué et appel à la solidarité avec les Dispensaires Sociaux Solidaires grecs (fr-gr)

par le Réseau Européen contre la Privatisation et la Commercialisation de la Santé et  de la Protection sociale

Aujourd’hui en Grèce, s’il y a bien un secteur où la population fragilisée paye cash les conséquences de la politique d’austérité, c’est la santé.
-Un tiers de l’offre de soins hospitalière publique est détruite ou en cours de destruction depuis deux ans. Par exemple pour une ville comme Salonique, qui compte 1 million d’habitants, 1000 lits sont supprimés, 8000 au total dans le pays.
-Un tiers de la population n’a plus de couverture santé. Pour eux comme pour beaucoup d’autres, l’accès aux soins est devenu impossible.
-Parallèlement, les conditions de travail et de rémunération se dégradent, 1/4 des effectifs supprimés et baisse de 50% des rémunérations des personnels de santé.
Faisant preuve d’un aveuglement criminel, les instances internationales (FMI, BCE, CE) continuent d’exiger plus et plus vite. 
Face à cette situation des initiatives citoyennes s’organisent, comme les « dispensaires sociaux solidaires » animés par des militants bénévoles.
Ces centres autogérés sont confrontés à un afflux massif de population exclue du système de santé public, et à un manque cruel de moyens pour y faire face.
Le Réseau Européen contre la Privatisation et la Commercialisation de la Santé et  de la Protection sociale continue à témoigner sa solidarité avec le peuple grec victime de ces politiques d’austérité:
- d’une part à travers une action européenne contre ces politiques dans l’ensemble de l’Europe, tant au niveau national qu’au niveau européen, à l’occasion du sommet de printemps des chefs d’état les 13 et 14 mars 2013. Il s’agira d’interpeller aussi bien les gouvernements nationaux que le pouvoir européen sur les conséquences dramatiques en matière de santé de leurs politiques d’austérité;
- d’autre part, en promouvant et organisant une solidarité concrète en direction de ces « dispensaires sociaux solidaires ».
Le Réseau invite ses membres et toutes les structures syndicales, politiques et associatives qui luttent  pour le droit à la santé pour toutes et tous à marquer leur solidarité active.


Πηγή ψηφίσματος http://initiativegrecqueaparis.wordpress.com/ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ


ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00) (ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00-20:00) (ΤΡΙΤΗ 14:00-20:00) 
(ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-20:00) (ΠΕΜΠΤΗ 14:00-20:00) (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00-19:00) (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης
(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)