Our English language blog can be found here http://mkie-foreign.blogspot.gr/

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Κατατέθηκε για διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

 


Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μετά από την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση λόγω των πολιτικών λιτότητας από το  2011, σήκωσε αποκλειστικά και όλο το βάρος της πανδημίας με αποτέλεσμα να βρίσκεται σχεδόν υπό κατάρρευση.

Ειδικά η υποβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), μία συνειδητή υποβάθμιση από όλες τις κυβερνήσεις, και η απουσία της στην μάχη της πανδημίας, κόστισε σε αυξημένες νοσηλείες και θανάτους λόγω covid. Κατά την διάρκεια της πανδημίας αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος της ΠΦΥ γενικά στην δημόσια υγεία, ως ο πιο βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  Εκτός από αυτόν τον αυτονόητο βασικό της ρόλο, υπάρχει άμεση αναγκαιότητα αναβάθμισης της για την διαχείριση και αντιμετώπιση των δεκάδων χιλιάδων ασθενών που υποφέρουν ήδη από το σύνδρομο long covid.

Δυστυχώς οι αλλαγές που φέρνει στην λειτουργία της το νέο νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν την αναβαθμίζει, αλλά δυστυχώς την υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο εις βάρος της υγείας αλλά και της τσέπης των ασθενών.

Ας δούμε τρία από τα βασικά σημεία αυτών των αλλαγών που αφορούν αποκλειστικά την ΠΦΥ και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους για τους ασθενείς.

Α.   "6. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. α) Καθιερώνεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας. Ο προσωπικός ιατρός καθοδηγεί τον πολίτη και λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

Αυτό σημαίνει πως η δυνατότητα ενός ασθενούς με ένα πρόβλημα υγείας που χρήζει αντιμετώπισης από έναν πιο εξειδικευμένο ιατρό σε νοσοκομείο, εξαρτάται από την κρίση του προσωπικού του ιατρού. Εάν δεν τον παραπέμψει ο προσωπικός του ιατρός η μόνη εναλλακτική λύση για τον ασθενή είναι να πληρώσει από την τσέπη του.  Αντιγραφή ενός απολύτως αποτυχημένου μοντέλο σε όποιες χώρες εφαρμόστηκε με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αγγλία.

Β.    ι η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ"

Δηλαδή ένας ασθενής με ένα οποιαδήποτε χρόνιο πρόβλημα υγείας για το οποίο παρακολουθείται από τον αντίστοιχης ειδικότητας Θεράποντα ιατρό με την ενδεδειγμένη από αυτόν φαρμακευτική αγωγή, αυτός ο ασθενής θα έχει μόνο μια φορά δικαίωμα να εξεταστεί από τον θεράποντα ιατρό του. Εάν χρειαστεί περισσότερες φορές, που είναι όχι απλά βέβαιο αλλά και συνήθως επιβεβλημένο για την υγεία του, έχει δυο επιλογές ή να πληρώσει από την τσέπη του ή να περιμένει να περάσει ο χρόνος με τις όποιες συνέπειες στην υγεία του. Δυστυχώς το συγκεκριμένο μέτρο, (και πολλά άλλα σε αυτό το νομοσχέδιο) θα επιβαρύνει την υγεία των ασθενών, καθώς και την εθνική οικονομία, γιατί εάν ο συγκεκριμένος ασθενής που θα περιμένει ένα  χρόνο για να επισκεφθεί τον θεράποντα ιατρό του, παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές στο πρόβλημα της υγείας του, που είναι πολύ πιθανόν, θα χρειαστεί νοσηλεία ή και πιο δαπανηρές θεραπείες. 

Γ.    «5. Τα Κέντρα Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, στελεχώνονται ενδεικτικώς από ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ως εξής:
α) κατά προτεραιότητα με ιατρούς ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδικής και τραυματολογίας και παιδιατρικής. Κατά περίπτωση και με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της οικείας Υ.Πε. τα Κέντρα Υγείας μπορούν να στελεχώνονται με ιατρούς ειδικότητας αιματολογίας, ακτινολογίας, αλλεργιολογίας, αναισθησιολογίας, ιατρικής βιοπαθολογίας/εργαστηριακής ιατρικής, γαστρεντερολογίας, χειρουργικής, μαιευτικής και γυναικολογίας, δερματολογίας – αφροδισιολογίας, ενδοκρινολογίας-διαβήτη-μεταβολισμού, ιατρικής εργασίας και περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας – κοινωνικής ιατρικής, νευρολογίας, νεφρολογίας, οδοντιατρικής, ουρολογίας, οφθαλμολογίας, ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου, πνευμονολογίας – φυματιολογίας, ρευματολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας,

Σοβαρή υποβάθμιση των ήδη υποβαθμισμένων Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.), υποστελέχωση με μόνο με 5 ειδικότητες. Για την κυβέρνηση ειδικότητες όπως, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, ψυχίατροι κλπ για υπάρξουν στα Κ. Υ. χρειάζεται ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση από την Υγειονομική  Περιφέρεια. Δηλαδή ποια θα ήταν η ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση πχ για την ειδικότητα του οδοντιάτρου; Με αυτή την ασαφή και με πολλές ερμηνείες, αλλά καμία ουσιαστική, πρόταση προσπαθούν να κρύψουν την ουσία που δεν είναι άλλη από την υποστελέχωση σε ειδικότητες των Κ. Υ., που αυτό σημαίνει περαιτέρω υποβάθμιση της υγείας των πολιτών. Γιατί η έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων συνεπάγεται αύξηση θνησιμότητας και νοσηρότητας. Και αυτό σε μια χώρα η οποία έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα- πλεονέκτημα σε σύγκριση με όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της Ευρώπης: την πληθώρα ειδικευμένων ιατρών. Ένα πλεονέκτημα που τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζικής φυγής στο εξωτερικό των συναδέλφων, το εκμεταλλεύονται όλες οι χώρες που δουλεύουν αυτοί οι συνάδελφοι.

Σε αυτά τα τρία σημεία να προσθέσουμε επίσης και δύο ακόμη, την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία με σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ασθενών (30% του κόστους της επέμβασης και την αμοιβή ιατρού), και την είσοδο των ιδιωτών στις δημόσιες δομές υγείας , η περιβόητη ΣΔΙΤ, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί σε σημαντικό ποσοστό την δημόσια υγεία.

Δυστυχώς με το νέο νομοσχέδιο και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην δωρεάν πρόσβαση των ασθενών σε ειδικευμένους γιατρούς στις δημόσιες δομές, θα δούμε στο μέλλον μια σημαντική αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, καθώς και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στην τσέπη των ασθενών αλλά και της Εθνικής οικονομίας προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων των διαγνωστικών ομίλων και των μεγάλων θεραπευτικών κέντρων.

Λέμε όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, όχι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, συνεχίζουμε τον αγώνα για μια δωρεάν αποκλειστικά δημόσια ΠΦΥ, στελεχωμένη με γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμες θέσεις, με καθολική και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή όλων των πολιτών. Πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα Κέντρα Υγείας με έμφαση στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση των χρόνιων και έκτακτων περιστατικών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα και η επιστημονική αξιοπιστία των ιατρικών υπηρεσιών, όσο και η αποφόρτιση των νοσοκομείων από περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπίζονται στα Κέντρα Υγείας.

Ο αγώνας για δωρεάν δημόσια ΠΦΥ είναι ζωτικής σημασίας για την δημόσια υγεία. Αυτόν τον αγώνα οφείλουμε να τον δώσουμε όλοι μαζί, υγειονομικοί, ενώσεις ασθενών, κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Γιατί η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο.

Αντιστεκόμαστε σε ότι υπονομεύει την υγεία των ασθενών και το καταργούμε στη πράξη.

«Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού»

+++

Η ιδρυτική ομάδα εθελοντών του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ) και εθελοντές που όλα αυτά τα χρόνια προσέφεραν τα μέγιστα και υπογράφουν αυτή την ανακοίνωση, αποφάσισαν με αποκλειστικό γνώμονα την ενημέρωση της κοινωνίας, στην παρούσα φάση, να συνεχίσουν να βγάζουν ανακοινώσεις για καίρια θέματα που άπτονται του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου θα παραθέτουμε στοιχεία για όσα συμβαίνουν.

Διαβάστε επίσης την πρόσφατη ανακοίνωση μας για το κλείσιμο του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και την αποκοπή του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελλάδας από το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας του ΜΚΙΕ: Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού: Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού δεν υπάρχει πλέον (mki-ellinikou.blogspot.com)


 

 

 

Η ιδρυτική ομάδα εθελοντών του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ) και εθελοντές που όλα αυτά τα χρόνια προσέφεραν τα μέγιστα και υπογράφουν αυτή την ανακοίνωση, αποφάσισαν με αποκλειστικό γνώμονα την ενημέρωση της κοινωνίας, στην παρούσα φάση, να συνεχίσουν να βγάζουν ανακοινώσεις για καίρια θέματα που άπτονται του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου θα παραθέτουμε στοιχεία για όσα συμβαίνουν.

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού δεν υπάρχει πλέον


Κείμενο που προσυπογράφουν οι κάτωθι πρώην εθελοντές:

1) Αγγελική Βυθούλκα – Μέλος της ιδρυτικής ομάδας του ΜΚΙΕ, πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονίστρια της ομάδας οργάνωσης, πρώην μέλος της  ομάδας επικοινωνίας

2) Άννα Παπούλη – Πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονίστρια των φαρμακοποιών και της ομάδας του φαρμακείου, εν ενεργεία φαρμακοποιός

3) Βασιλική Ηλιοπούλου – Εθελόντρια από τον Ιανουάριο του ’12, πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονίστρια των ομάδων φαρμακείου, οργάνωσης και επικοινωνίας

4) Γιώργος Βήχας – Εμπνευστής του ΜΚΙΕ, μέλος της ιδρυτικής ομάδας του ΜΚΙΕ, πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονιστής της ομάδας των Γιατρών, εν ενεργεία γιατρός του ΕΣΥ

5) Μαίρη Σιδέρη – Εθελόντρια από τον Δεκέμβριο του '11, πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονίστρια της ομάδας οργάνωσης, πρώην μέλος της ομάδας επικοινωνίας

6) Πολυξένη Παπαλέξη - Πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονίστρια των φαρμακοποιών και της ομάδας φαρμακείου, συνταξιούχος φαρμακοποιός

7) Προκόπης Μπαδογιάννης – Μέλος της ιδρυτικής ομάδας του ΜΚΙΕ, πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην εθελοντής της ομάδας των γιατρών, εν ενεργεία γιατρός

8) Χρήστος Σιδέρης - Μέλος της ιδρυτικής ομάδας του ΜΚΙΕ, πρώην μέλος του συντονιστικού οργάνου, πρώην συντονιστής της ομάδας επικοινωνίας, πρώην συντονιστής της ομάδας υποδοχής νέων εθελοντών

 

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού με την ουσία  της λειτουργίας του επί σχεδόν 11 χρόνια,  δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον, παρά την  πρόσφατη μετονομασία του σε Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελλάδας (πρώην Ελληνικού),  μια  απόφαση που  μετά από αναβολές, διαδικτυακές συζητήσεις και από σθεναρή επιμονή μιας ομάδας εθελοντών πάρθηκε, με γνώμονα την διατήρηση του  ονόματος, λόγο του αντίκτυπου που έχει στην κοινωνία και το εξωτερικό.    Φυσικά υπήρξαν  αρκετοί εθελοντές που  υποστήριξαν  καλοπροαίρετα να παραμείνει το όνομα με τα ίδια αρχικά,  για διάφορους λόγους.   Μάλιστα αρκετοί είχαν κατά νου, μετά την εγκατάσταση στο νέο χώρο, αυτό  να αποτελέσει ένα εφαλτήριο αναζωογόνησης , πατώντας επάνω σε μια σημαντική ιστορία αγώνων και προσφοράς.

Και λέμε δεν υπάρχει γιατί διαπιστώνεται δυστυχώς όλο και περισσότερο ότι η απόκλιση από τις αρχές λειτουργίας του ιατρείου- τις οποίες είχαν ήδη  επισημάνει κάποιοι εθελοντές και πριν την μεταστέγαση - επανέρχονται και με εντονότερες μορφές. Η πάση θυσία συνέχιση λειτουργίας του ΜΚΙΕ συνοδεύεται  από την αήθη επίθεση σε εθελοντές  που απαιτούν να παραμείνει το ΜΚΙΕ πιστό στις βασικές αρχές λειτουργίας του.

Το MΚΙΕ που έδωσε ελπίδα στους δοκιμαζόμενους ανασφάλιστους πολίτες, να σταθούν όρθιοι, συνέβαλλε με τη φωνή του στην εισαγωγή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,  δημοσιοποίησε με θάρρος και αυταπάρνηση την αδικία διεθνώς,  ενέπνευσε τους δοκιμαζόμενους του κόσμου, προσέλκυσε ερευνητές και δημοσιογράφους από όλο το κόσμο και βοήθησε χιλιάδες συνανθρώπους μας στη πρωτοφανή οικονομική κρίση της χώρας μας , από το 2016-17 ακροβατεί. 

Νομίζουμε ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστό ότι η  βοήθεια που προσέφερε  το ΜΚΙΕ είναι αυστηρά συνυφασμένη με δύο βασικά κριτήρια που όρισαν και την ανάγκη δημιουργίας του ιατρείου:

-          Την βοήθεια στον συνάνθρωπο, και

-          Την επικοινωνία προς την κοινωνία των λόγων που οδηγούν τον συνάνθρωπο μας να έχει ανάγκη και μαζί την πάλη για ανατροπή αυτών των συνθήκων

Επίσης το ΜΚΙΕ είχε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας (και αντιγράφουμε από την επίσημη σελίδα του ΜΚΙΕ:

1) Δεν δέχεται χρηματικές δωρεές από κανέναν.

2) Δεν επιτρέπει την παραμικρή κομματική εμπλοκή εντός της λειτουργίας του ή στις δραστηριότητες του.

3) Δεν διαφημίζει κανέναν για την όποια δωρεά κάνει.

Με βάση λοιπόν αυτούς τους πυλώνες :

Δέχεται δωρεές μόνο σε είδος ή υπηρεσίες.

Δεν αφήνει κανένα κόμμα ή παράταξη να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα της δουλειάς των 200 εθελοντών του

Όλοι οι δωρητές, πολίτες, εταιρίες, οργανώσεις κλπ. βοηθάνε το ΜΚΙΕ με τον μοναδικό όρο ότι το ίδιο το ιατρείο δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να τους διαφημίσει. Οι μοναδικές αναφορές σε ανακοινώσεις μας σε φυσικά πρόσωπα ή οργανώσεις έχουν να κάνουν με την δημόσια φύση της λειτουργίας τους ή το δημόσιο καλό.


Το παραπάνω πλαίσιο διαφύλαξε στο ακέραιο όλα αυτά τα χρόνια τη λειτουργία του ιατρείου διότι έγινε αποδεκτό ευρέως από τους εθελοντές του και το οποίο (πλαίσιο) το διαφυλάτταμε ως κόρη οφθαλμού οι υπεύθυνοι συντονιστές των ομάδων, το συντονιστικό όργανο και η συνέλευση του.

Κάνουμε αυτή την εισαγωγή για να εξηγήσουμε το πως έφτασε το ιατρείο να εξυπηρετεί πάνω από 1,500 ασθενείς κάθε μήνα με τον αγώνα και ιδρώτα 300+ εθελοντών που ήταν μέλη των παραπάνω ομάδων και οι οποίοι σεβόντουσαν στο ακέραιο το παραπάνω πλαίσιο και γιατί κατάφερε να γίνει αποδεκτό με σεβασμό και αναγνώριση από την κοινωνία.

Από το 2016 και μετά ξεκίνησε μια  φθίνουσα πορεία, που αφορά περισσότερο το κομμάτι των δράσεων του, αλλά  ακόμη και την βοήθεια σε ασθενείς , αφού  χάθηκε ο βασικός στόχος  από την ίδρυσή του, που ήταν οι ανασφάλιστοι. Θυμίζουμε ότι αυτοί εντάχθηκαν πλέον στο  δημόσιο σύστημα υγείας. Η φθίνουσα πορεία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια στο κομμάτι κάλυψης άπορων  ασθενών με φάρμακα για διάφορους λόγους, όπως προκύπτει άλλωστε και από τα Μηνιαία Δελτία του ΜΚΙΕ. Παρέμεινε σταθερά αυτά τα χρόνια μια σημαντική βοήθεια με ιατροφαρμακευτικό υλικό  σε άλλους φορείς και δημόσια Νοσοκομεία αξιοποιώντας την προσφορά του κόσμου σε είδος.

Ένα ενεργό κομμάτι  εθελοντών  αποχώρησε για διάφορους λόγους, ένα ακόμη αίτιο της φθίνουσας πορείας και της απώλειας της μαχητικότητας.  Ήταν φανερή η ανάγκη να επανακαθοριστούν στόχοι, όπως π.χ.  για τη Δημόσια Υγεία κλπ. , όμως συνέχισε χωρίς επανακαθορισμό.  

Ταυτόχρονα  άρχισαν και κάποιες “εκπτώσεις /παρεκκλίσεις“ στους κανόνες λειτουργίας από κάποιους εθελοντές, αυτό έφερε γκρίνια και αντιπαραθέσεις . Οι φωνές ανησυχίας που ακούγονταν εντός, οι επισημάνσεις σχετικά, οι συζητήσεις στις ομάδες, αντί να γίνουν σημείο βελτιώσεων, έγιναν πεδίο αντιπαράθεσης μεγαλύτερο με αποκορύφωμα συμπεριφορές αλαζονείας, αναίτιων κατηγοριών και  αποδοχής των  εκπτώσεων στο όνομα της ”πάση θυσία λειτουργίας.”

Αποτέλεσμα όλων αυτών άξιοι και εργατικοί εθελοντές να έχουν οδηγηθεί στην έξοδο.

Ένα είναι βέβαιο.  Μια τέτοια δομή όταν χάσει την αντιστασιακή της δράση έναντι κάθε αδικίας και περιορίζεται μόνο στην κάλυψη άμεσων αναγκών, σημαντικών μεν αλλά,  χάνει τη μισή ουσία των αρχών της, χάνει το ζητούμενο το οποίο είναι όχι να δώσεις ψάρι, τον καθημερινό επιούσιο, αλλά να μάθεις τον δοκιμαζόμενο να ψαρεύει και που αυτή είναι η διαφορά φιλανθρωπίας-αλληλεγγύης.

Αυτό ζητήθηκε από ομάδα εθελοντών στην τελευταία Γενική Συνέλευση προ τετραμήνου, συζητώντας την πορεία του ιατρείου και σαν συνέχεια αυτού την μετονομασία του. Μάλιστα είχαμε θέσει δύο επιλογές. Είτε να μείνει σαν  όνομα με το πλαίσιο της αγωνιστικότητας και όχι μόνο της παροχής βοήθειας, αλλιώς να μετονομαστεί εντελώς.   Σε αυτή τη Γενική Συνεύλεση ακούστηκαν ευχολόγια για δράσεις και αγωνιστικότητα και προέκυψε το όνομα “παρωδία” Μητροπολιτικό Κοινωνικό ιατρείο Ελλάδας (πρώην Ελληνικού).  Όσοι όμως έχουν ενεργό ρόλο αυτούς τους μήνες που ουσιαστικά ήταν μία πίστωση χρόνου για βελτίωση και επανακαθορισμό νέων στόχων, αρκέστηκαν σε απλή διαχείριση , υπεροψία, αλαζονεία και καμία δράση, δημιουργώντας μάλιστα θέματα ακόμη και σε δράσεις που άλλοι εθελοντές πρότειναν και υλοποιήθηκαν επιτυχώς , όπως η βοήθεια στην Ουκρανία.

Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί είναι ιδιαίτερα τοξικό. Είναι γεγονός ότι δεν μας ευχαριστεί αυτή η κατάσταση και αρκετοί από εμάς προσπαθήσαμε αρκετές φορές στο παρελθόν να  διορθώσουμε τις παρεκκλίσεις, αλλά όπως προκύπτει, δεν το καταφέραμε ουσιαστικά. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι  η  αγωνιστικότητα είναι ο μόνος δρόμος για την εξέλιξη και όχι απλά η διαχείριση των αναγκών.  Ουδέποτε βολευτήκαμε  πίσω από μια δομή απλά για να υπάρχουμε,  ούτε όμως και για να ευτελίζουμε ότι χτίστηκε από πολλούς εθελοντές που δούλεψαν σκληρά, πίστεψαν το στόχο και τον υπηρέτησαν άδολα. Σε όλους αυτούς δεν αξίζει η φθορά του ονείρου. 

Για αυτούς τους λόγους το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού δεν υπάρχει πλέον. 

Η όποια νέα πορεία της δομής με την επωνυμία Μητροπολιτικό Κοινωνικό ιατρείο Ελλάδας δεν   συνεπάγεται συνέχιση των αρχών λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού ιατρείου Ελληνικού όπως προαναφέραμε και επισημαίνουμε ότι δεν έχουμε καμία συμμετοχή, αφού λειτουργεί εκτός του αυστηρού πλαισίου που δημιουργήθηκε με μεγάλο κόπο, προσπάθεια και αγώνες.  Οποιασδήποτε συσχετισμός αυτής της δομής με το Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού είναι απλά εσκεμμένος αποπροσανατολισμός.

Έχουμε πολλούς κοινωνικούς αγώνες να δώσουμε μπροστά μας, αφού αυτή τη στιγμή η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί με νέο νομοσχέδιο να γκρεμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συγκεκριμένα την πρωτοβάθμια υγεία, που όλα αυτά τα χρόνια υπερασπίστηκε το ΜΚΙΕ, ειδικά στις αρχές της οικονομικής κρίσης.  Οι τίτλοι και τα ονόματα δεν κάνουν αυτούς τους αγώνες αλλά οι ψυχές και εμείς σύντομα θα είμαστε και πάλι στις επάλξεις για νέους αγώνες με τις ίδιες βασικές αρχές που μας έκαναν να δημιουργήσουμε και να γιγαντώσουμε το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού - ΜΚΙΕ.

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Προσοχή!
Ενημερωθήκαμε μόλις τώρα ότι επιτήδειοι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου πουλάνε ημερολόγια σε πολίτες με πρόφαση ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο ιατρείο μας.  Παράλληλα ζητάνε ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα.

Ενημερώνουμε ότι το ιατρείο μας ΔΕΝ δέχεται χρήματα ως δωρεές από κανέναν, πόσο μάλλον να ζητά χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.  Παρακαλούμε τους πολίτες που τους προσεγγίζουν οι επιτήδειοι να μας ενημερώνουν άμεσα στο 210-9631-950 για να αντιμετωπίσουμε την απαράδεκτη αυτή κατάσταση. 

Οποιοσδήποτε πολίτης θέλει να μας βοηθήσει μπορεί να μας φέρει φάρμακα (που δεν έχουν λήξει) ή βρεφικά γάλατα απευθείας σε εμάς και να μην τα δίνει σε ανθρώπους που δεν γνωρίζει.

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Την αλήθεια ποιός την φοβάται άραγε;


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Την αλήθεια ποιός την φοβάται άραγε;


Η αλήθεια είναι ότι ο  πολίτης  σήμερα  όταν μεταβεί στο Δημόσιο Νοσοκομείο για να αντιμετωπισθεί πρέπει  να έχει ασφάλιση  ή να πληρώσει ο ίδιος για την νοσηλεία του, αλλιώς το κόστος αυτό μετακυλίεται ως χρέος στο δημόσιο ταμείο και ακολουθούν οι  διαδικασίες είσπραξης του χρέους, σύμφωνα με την εφορία.  Αυτό σημαίνει απλά ότι ο ανασφάλιστος και αδύναμος να ανταποκριθεί οικονομικά ασθενής βρίσκεται μπροστά στο τρομερό και απάνθρωπο δίλημμα, να νοσηλευθεί ή όχι;   

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και ασθενής  με οικονομική αδυναμία (απορία) για να χειρουργηθεί σήμερα στο Δημόσιο Νοσοκομείο θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους γιατρούς  ένας γραφειοκρατικός μαραθώνιος. 

Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Υγείας ήταν ενήμερο με έγγραφο του Κοινωνικού μας ιατρείου από τις  9 Δεκεμβρίου  2013 και πάλι στις 19 Δεκεμβρίου 2013, για τα δέκα επείγοντα περιστατικά που έχρηζαν άμεσης νοσηλείας. Επιπρόσθετα είχε και επίσημα ενημερωθεί  με  το υπ’ αρ. πρωτ. 3325/20-12-13 έγγραφο της  Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, η οποία τους είχε παραπέμψει το αίτημα μας ως αρμόδιους.   

Η αλήθεια είναι ότι αντέδρασε  μόνο στις  2 Ιανουαρίου 2014, όπου μετά την έκκλησή μας για βοήθεια, κινητοποιήθηκε πλήθος ενεργών πολιτών και κατακλύσθηκε με μηνύματα διαμαρτυρίας το Υπουργείο. Τότε μας ζητήθηκε η λίστα με τους ασθενείς και η συνεργασία μας για την εισαγωγή τους σε Νοσοκομεία, πράγμα που κάναμε άμεσα.  Εκείνη την στιγμή πληροφορηθήκαμε  την άσχημη εξέλιξη για τον 66χρονο ασθενή μας, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν σε αυτή την λίστα και ο οποίος πριν έρθει στο κοινωνικό ιατρείο είχε  ήδη επισκεφθεί  δύο δημόσια νοσοκομεία, στα οποία  επειδή του ζητήθηκε να πληρώσει για εξετάσεις και νοσηλεία, αναγκάσθηκε να αποχωρήσει μόνο με σύσταση φαρμακευτικής αγωγής.  

Η αλήθεια είναι ότι  ο ασθενής στο τέλος είχε εισαχθεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Το ότι όμως ο ασθενής έμεινε χωρίς καμία θεραπεία από τα μέσα Οκτώβρη μέχρι λίγες μέρες πριν τον θάνατο του γιατί δεν είχε ασφάλεια δεν έπαιξε κανένα ρόλο άραγε;

Η αλήθεια είναι ότι δεν  υπήρχε ραντεβού του Ιατρείου με τον Υπουργό στις 13 Νοεμβρίου  2013.  Με πρωτοβουλία εθελοντή μας είχε κλεισθεί ένα ραντεβού στις 10 Οκτωβρίου 2013 με την πεποίθηση ότι αντιπροσωπία του συντονιστικού μας οργάνου θα έθετε διάφορα θέματα στην προσοχή του Υπουργού.  Φυσικά και χρονικά αυτό το ραντεβού δεν είναι ΚΑΜΙΑ σχέση με το θέμα των 10 ανασφάλιστων ασθενών, πόσο μάλλον αυτό του 66χρονου ασθενή που δεν είχε καν έρθει στο ιατρείο μας ακόμα. Το ραντεβού ακυρώθηκε για λόγους ανωτέρας βίας και καμία σχέση δεν είχε με "πολιτικά παιχνίδια" όπως αναφέρει ο Υπουργός. 

Η αλήθεια είναι ότι τα πολιτικά παιχνίδια τα παίζουν οι πολιτικοί  και όχι οι απλοί πολίτες.  Γιατί πολιτικό παιχνίδι είναι  να αγνοείς τις εκκλήσεις ενός κοινωνικού ιατρείου επί ένα μήνα, αλλά και της Γ. Γραμματείας της Κυβέρνησης για την τύχη δέκα ανασφάλιστων ασθενών και μόλις πιέζεσαι από την κοινωνία και τους δημοσιογράφους να δίνεις λύση μέσα σε λίγες ώρες! 

Πολιτικό παιχνίδι είναι να  λέγεται δια στόματος Υπουργού, ότι υπάρχει πάγια εντολή για  νοσοκομειακή περίθαλψη  επειγόντων περιστατικών σε  ανασφάλιστους πολίτες, χωρίς να διευκρινίζεται η όλη διαδικασία. 

Επομένως εμείς ως Κοινωνικό ιατρείο δεν εστιάζουμε μόνο σε αυτό το θλιβερό περιστατικό,  υπάρχουν πολλά ακόμη αντίστοιχα και τραγικά, αφού ως γνωστόν η ασθένεια δεν περιμένει τις υπογραφές και την γραφειοκρατία. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της αφιλοκερδούς προσφοράς και είμαστε πρόθυμοι να συνεργασθούμε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να βρεθεί λύση στο μέγα θέμα της πρόσβασης όλων των πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, χωρίς αποσπασματικότητα και αποκλεισμούς.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-20:00) και (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00) 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού) 
Blog http://mki-ellinikou.blogspot.com Email mkiellinikou@gmail.com